bilcentrum-kungsbacka-logo
Startsida Bilförsäljning Däckhotell Om oss Öppettider


GDPR – General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL)
Det är viktigt för oss på Kungsbacka Bilcentrum att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.
Vi behöver dina uppgifter för att bland annat kunna hantera din beställning, leverera dina varor och tjänster (bil, tillbehör och tjänster i verkstaden mm), hantera betalningar, skicka information och erbjudanden samt kunna svara på frågor om din vara eller tjänst efter att du fått leverans.
Kungsbacka Bilcentrum AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med
dataskyddsförordningen (2016/679). För mer information, se http://eur-lex.europa.eu/.
Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter (med personuppgifter menas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person).
Hos oss tillämpas följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling:
Vi är hänsynsfulla angående de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi samlar in om dig.
Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem.
Vi avser att förenkla din möjlighet att få kontroll över dina personuppgifter.
Vi strävar efter full transparens avseende hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

Du kan bli ombedd att utge någon eller några av dessa uppgifter till oss:
Ditt namn
Ditt personnummer
Din e-postadress
Din postadress
Din leveransadress
Ditt telefonnummer
Dina kontaktuppgifter
Dina bankuppgifter
Dina bankkontakter
Kopia på ditt körkort

Vi samlar in dina personuppgifter när du köper eller beställer en vara/tjänst. Vi samlar även in uppgifter när du provkör en bil och i vissa fall när du träffar oss i andra sammanhang, tex ger oss feedback eller frivilligt deltar i en tävling eller liknande.

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål. Dessa är följande:
Behandla din beställning
Behandla betalning
Leverera produkter/tjänster
Provkörning
Skicka information och erbjudanden
Hantera eftermarknadsfrågor, reklamationer och garantier

Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet. De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, användas och lagras för ändamålet med behandlingen samt utförandet av din beställning, inklusive kreditupplysning och marknadsföringsaktiviteter.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund. Vid en privatpersons köp av våra produkter (dvs ändamålen; behandling av beställning, behandling av betalning och leverans av produkter/tjänster) behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ditt avtal med oss. Vid resterande ändamål eller då vår kund är en juridisk person utgör vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster och
produkter den lagliga grunden.
Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (t ex generalagent vid nybilsförsäljning för garantiändamål, finansbolag i det fall du väljer leasing eller avbetalning som tjänst till ditt köp, försäkringsbolag för att hantera försäkring på din vara/tjänst, transportbolag mfl). Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen.
Du har rätt att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga. Kontakta vårt dataskyddsombud på info@kbabilcentrum.se om du vill få hjälp med detta.


Meca-Bilverkstad-Kungsbacka

Regnr

Mätarställning

Namn

Tel.

E-post

Meddelande